May 18, 2016

Nie zakończyłem pokazywać prace z tamtego roku.
Pokaże dziś tzw ''Głowę Etruscan".

Maj 2015

Ancient Etruscan Civilization